Marcopol / strona główna

REGULAMIN promocji gazetkowej nr 1/2018ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr 1/2018”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr 1/2018” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Z Promocji są wykluczeni Klienci biorący udział w programie „MARCOPOL PARTNER CLUB”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 16.01.2018 roku do 16.02.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki nr 1/2018 (bez dodatku meblowego) na łączną kwotę (wyszczególnioną w
poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 1900 zł netto – zestaw turystyczny – termos + 2xkubek, zwany dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 3900 zł netto – hulajnoga śnieżna Snow Kicker STIGA, zwana dalej „Nagrodą B”, c) za osiągnięcie progu 6900 zł netto – narty zjazdowe dla dzieci kid 300 WED’ZE, zwane
dalej „Nagrodą C”,

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji Gazetkowej nr 1/2018.
2.3. Dodatkowo Organizator zapewnia nagrodę główną w 4 voucherów turystycznych o łącznej wartości 2000 zł. Nagroda ta jest przeznaczona dla Uczestnika Promocji, który w trakcie trwania Okresu Promocji uzyska największą wartość netto skumulowanych zakupów produktów firmy Marcopol z Gazetki nr 1/2018.
2.4. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Promocja Gazetowa nr 1/2018". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


ZASADY PROMOCJI Gazetkowej nr 8/20171. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr 8/2017”
1.2. (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Z Promocji są wykluczeni Klienci biorący udział w programie „MARCOPOL PARTNER CLUB”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.4. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.6. Promocja trwa od 14.11.2017 roku do 15.12.2017 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki nr 8/2017 na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 1600 zł netto – Kask narciarski/snowboardowy H100 dla dzieci, zwany dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 4500 zł netto – Karta podarunkowa Decathlon o wartości 200 zł, zwany dalej „Nagrodą B”,
c) za osiągnięcie progu 7000 zł netto – Metalowe nartosanki, zwane dalej „Nagrodą C”,
2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji Gazetkowej nr 8/2017.
2.3. Dodatkowo Organizator zapewnia nagrodę główną w postaci kamery GoProHero5. Nagroda ta jest przeznaczona dla Uczestnika Promocji, który w trakcie trwania Okresu Promocji uzyska największą wartość netto skumulowanych zakupów produktów firmy Marcopol z Gazetki nr 8/2017.
2.4. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Promocja Gazetkowa nr 8/2017". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


ZASADY PROMOCJI "Dodatek meblowy nr 8"1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Dodatek meblowy nr 8” (zwanym „Promocją”), będącym częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Z Promocji są wykluczeni Klienci biorący udział w programie „MARCOPOL PARTNER CLUB”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 14.11.2017 roku do 15.12.2017 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z „dodatku meblowego nr 8” na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 1500 zł netto – Kask narciarski/snowboardowy H100 dla dzieci, zwany dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 2200 zł netto – Karta podarunkowa Decathlon o wartości 150 zł, zwana dalej „Nagrodą B”,
2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji „Dodatek meblowy nr 8”.
2.3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Dodatek meblowy nr 8". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


ZASADY PROMOCJI Gazetkowej nr 7/2017


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr 7/2017” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Z Promocji są wykluczeni Klienci biorący udział w programie „MARCOPOL PARTNER CLUB”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 10.10.2017 roku do 10.11.2017 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki nr 7/2017 na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 2200 zł netto – niezbędnik kierowcy 8w1, zwany dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 4800 zł netto – alkomat HW Sencor, zwany dalej „Nagrodą B”,
c) za osiągnięcie progu 6900 zł netto – wideorejestrator Navitel R600, zwany dalej „Nagrodą C”,

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji Gazetkowej nr 7/2017.
2.3. Dodatkowo Organizator zapewnia nagrodę główną w postaci konsoli X BOX One S 500 Gb + kontroler Kinect + gry. Nagroda ta jest przeznaczona dla Uczestnika Promocji, który w trakcie trwania Okresu Promocji uzyska największą wartość netto skumulowanych zakupów produktów firmy Marcopol z Gazetki nr 7/2017.
2.4. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Promocja Gazetowa nr 7/2017". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


REGULAMIN Gazetki meblowej nr 7/2017


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej Gazetka – meblówka nr 7 (zwanej „Promocją”).
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów Regulaminu Promocji Gazetka – meblówka nr 7.

1.3. Klienci spełniający powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.

1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.

1.5. Promocja trwa od 10.10.2017 roku do 10.11.2017 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.

2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają jednorazowego zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki – meblówka nr 7 na kwotę 2000 zł otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za jednorazowe zakupy na kwotę 2000 zł netto – możliwość zakupu bonusu (do wyboru jedna szt. – Zestaw Klocków Lego City lub Zestaw Klocków Lego Friends) w promocyjnej cenie 1 zł netto.
2.2. Nagrody zostaną przesłane na adres Klienta wraz z zamówionym towarem bezpośrednio z magazynu głównego Marcopol sp. z o.o. po zafakturowaniu wybranego indeksu przez Przedstawiciela Handlowego.
2.3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: Marcopol sp. z o.o. Producent Śrub ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno z dopiskiem „Promocja Gazetka – meblówka nr 7". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


Regulamin Promocji „Ostateczna Wyprzedaż”


 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Ostateczna Wyprzedaż” (zwanej „Promocją”).
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów Regulaminu Promocji „Ostateczna Wyprzedaż”.

1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.

1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.


2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.

2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają jednorazowego zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki „Ostateczna Wyprzedaż” oraz pozostałych towarów przeznaczonych do wyprzedaży (informacja u Przedstawiciela Handlowego) na kwotę 2000 zł netto przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) kartę przedpłaconą o wartości 100 zł, zwanej dalej „Nagrodą A” bez możliwości uzyskania dodatkowego rabatu
b) Promocja trwa od 07.08.2017 roku do 30.11.2017 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”), ale została podzielona na dwa okresy rozliczeniowe
I tura – okres od 07.08.2017 roku do 30.09.2017 – rozliczenie do 15.10.2017
II tura – okres od 1.10.2017 roku do 30.11.2017 – rozliczenie do 15.12.2017

2.2 W przypadku gdy Klient nie korzysta z Promocji o której mowa w punkcie 2.2.1.a, ma możliwość uzyskania dodatkowego rabatu na zakupiony wytypowany towar – informacji o dodatkowym rabacie udziela Przedstawiciel Handlowy. Promocja ta trwa od 7.08.2017 do 31.03.2018 lub do wyczerpania stanów magazynowych na towarach wytypowanych do wyprzedaży.
2.3. Nagrody o których mowa w punkcie 2.1 zostaną przekazane po zakończeniu każdej z tur przez Kierownika Biura Handlowego bądź Przedstawiciela Handlowego.
2.4. Zakupiony towar z oferty wyprzedażowej nie podlega zwrotowi.
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: Marcopol sp. z o.o. Producent Śrub ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno z dopiskiem „Promocja Wietrzenie magazynów". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.Regulamin Programu Promocyjnego


 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania długookresowej aktywności promocyjnej, funkcjonującej pod nazwą: Program Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Program jest akcją promocyjną, składającą się z cyklu poszczególnych promocji, łącznie zwanych dalej „Promocją ” lub „Promocjami”. Informacje dotyczące aktualnych, dostępnych Promocji zamieszczane są w drukowanych gazetkach promocyjnych (zwanych dalej „Gazetkami”) lub/i na stronie www.marcopol.pl zwanej dalej „Stroną”.
1.2. Organizatorem Programu jest G3 s.c. z siedzibą przy ul. Gilarskiej 86D, 03-589 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Program jest organizowany na zlecenie Marcopol Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Oliwska 100, zwanej dalej „Zleceniodawcą”.
1.4. Celem funkcjonowania Programu jest:
a. informowanie i umożliwianie udziału w Promocjach oferowanych przez Organizatora,
b. informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Zleceniodawcę.
1.5. Przez Promocję rozumie się dowolne działanie promocyjne (loterię, konkurs, sprzedaż premiową oraz inną promocję) prowadzone przez Organizatora, skierowane do wybranej grupy uczestników Programu biorących udział w danej Promocji.
1.6. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora oraz podmioty gospodarcze mające osobowość prawną.
1.7. Uczestnictwo w Programie oraz dostęp do korzystania z danych Promocji jest ograniczony warunkami i postanowieniami zawartymi w pkt. 2 Regulaminu.
1.8. Osoby działające w imieniu i na rzecz firm oraz osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), biorące udział w Programie i jednocześnie spełniające postanowienia i warunki Regulaminu są dalej zwane „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Programu”. Uczestnicy Programu biorący udział w danej Promocji są dalej zwani „Uczestnikami Promocji”. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja zapisów Regulaminu.
1.9. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.10. Funkcjonowanie Programu nie jest ograniczone czasowo o ile Organizator nie podejmie decyzji o jego zakończeniu, z zastrzeżeniem że decyzja ta nie narusza praw nabytych Uczestników w trakcie uczestnictwa w Programie/Promocji.
1.11. Program wchodzi w życie z dniem 30.08.2016 roku.

2. WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ W PROMOCJACH

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a. zaproszenie do Programu przez Organizatora lub Zleceniodawcę (Organizator oraz Zleceniodawca zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia osoby/firmy do grona Uczestników Programu);
b. samodzielna rejestracja danej osoby/firmy na Stronie lub przez formularz z Gazetki, zrealizowana poprzez wypełnienie wszystkich obligatoryjnych pól zgodnie ze stanem faktycznym, z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w trakcie rejestracji oraz w przypadku użycia formularza rejestracyjnego z Gazetki skuteczne jego dostarczenie do Organizatora lub Zleceniodawcy;
c. udzielenie przez daną osobę wszystkich wymaganych zgód (znajdujących się na Stronie lub w formularzu z Gazetki, w części dotyczącej rejestracji) w zakresie niezbędnym do udziału w Programie. Zgoda na uczestnictwo w Programie oznacza zgodę na udział w Promocjach stanowiących część Programu, do których Uczestnik został zaproszony.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Promocjach jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a. w Promocjach mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy (Uczestnicy Programu);
b. Uczestnik może brać udział w danej Promocji wyłącznie po zaproszeniu go do Promocji przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
2.3. Uczestnik, który naruszy warunki i postanowienia Regulaminu może być wykluczony z grona Uczestników Programu.
2.4. Uczestnik, który naruszy zasady Promocji może zostać wykluczony z danej Promocji oraz utracić prawo do nabytych niezgodnie z zasadami Promocji profitów.
2.5. Organizator jest zobowiązany do pisemnego poinformowania (wysyłka na adres korespondencyjny podany w trakcie rejestracji) o fakcie zawieszenia, wykluczenia z grona Uczestników Programu lub Uczestników Promocji.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na udział w Programie przez Uczestnika lub jego uczestnictwo w Promocji, z zastrzeżeniem zachowania przez Uczestnika prawa do nabytych (zgodnie z zasadami Promocji i zasadami Programu ) wcześniej profitów. Zapis ten jest ważny, o ile zasady danej Promocji nie stanowią inaczej.
2.7. Organizator umożliwia udział wybranym Uczestnikom w wybranych (przez Organizatora) Promocjach. Promocje są dostępne wyłącznie dla Uczestników. Uczestnik może brać udział w dowolnej ilości Promocji, z zastrzeżeniem że to Organizator wskazuje (poprzez zaproszenie), które Promocje są dostępne dla danego Uczestnika.
2.8. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.
2.9. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do uiszczenia należnych podatków od odebranych profitów według aktualnie obowiązującego prawa.
2.10. Formalnym organizatorem wszystkich Promocji jest Organizator.
2.11. Warunki i postanowienia danej Promocji określają zasady tej Promocji, stanowiące kolejne załączniki do Regulaminu. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji lub funkcjonowania Programu, Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Gilarska 86d, 03-589 z dopiskiem „Program Promocji Marcopol". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Pełna treść Regulaminu oraz zasad Promocji dostępna jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze, od godziny 9:00 do 16:00) oraz na stronie internetowej www.marcopol.pl.
4.2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celów prowadzonego przez Organizatora Programu w tym również organizowanych Promocji w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
4.3. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 r. poz. 1030), w zakresie niezbędnym do obsługi Programu i Promocji.
4.4. Dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Programu i Promocji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie funkcjonowania Programu i Promocji jest G3 s.c. z siedzibą przy ul. Gilarskiej 86D, 03-589 Warszawa. Uczestnikowi, który podał swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
4.6. Ewentualne spory wynikające z Uczestnictwa w Programie lub uczestnictwa w Promocji rozstrzygane są przez sądy powszechne.