Marcopol / strona główna

Status Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO

2011-11-30 14:12:13

» powrót do listy

W listopadzie 2011 r. firma Marcopol uzyskała status Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO.

Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów, czy odpowiednio środków transportu, zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem.

Uzyskanie statusu AEO pozwala firmie Marcopol sprawniej i szybciej realizować zamówienia dla klientów zagranicznych. Certyfikat oznacza priorytetowe traktowanie przesyłek i zgłoszeń celnych, a stosowanie uproszczonej procedury celnej przekłada się na krótszy czas dostawy do klientów.

Uzyskanie certyfikatu jest odzwierciedleniem zaufania ze strony organów celnych, potwierdzeniem rzetelności w obrocie gospodarczym, wiarygodności finansowej i bezpieczeństwa logistycznego.

Certyfikat wydawany jest przez właściwy organ celny kraju Wspólnoty Europejskiej i ma na celu ułatwienie wielu skomplikowanych procedur pomiędzy firmami, a administracją. Status AEO uznawany jest w całej Wspólnocie Europejskiej.